Wykonano remont nawierzchni ulicy Kameliowej w Dobrej - wyrównanie nawierzchni oraz częściowe wyrównanie nawierzchni frezem asfaltowym.

Całkowity koszt 42 262,80 zł (w tym 34 162,80 zł udziału Gminy oraz 8 100 zł udziału mieszkańców).

  • 20171205_135801
  • 20171205_135909
  • 20171205_140025

Remont przeprowadzono z inicjatywy mieszkańców ul. Kameliowej. Dziękuję za wsparcie i troskę o wspólne mienie.

Wójt Gminy