W ciągu ulicy Topolowej w m. Mierzyn został wykonany remont na odcinku o nawierzchni wykonanej z kostki betonowej. W ramach zadania zostało wykonane:

 • Przełożenie i wyprofilowanie częściowe nawierzchni drogi,

 • Rozbiórka i wymiana nawierzchni na nową,

 • Wymiana wpustów deszczowych,

 • Ustawienie krawężników drogowych,

 • Obniżenie przejść dla pieszych wraz z częściowym przełożeniem chodników,

 • Naprawy bitumiczne.

 

 • 20170824_080815
 • 20170824_081005
 • 20170824_081010
 • 20170824_081323
 • 20170824_082157