Ulica Łosiowa Dołuje – wzmocnienie nawierzchni frezem asfaltowym

Koszt prac: 29274,00 zł brutto zł
Wykonawca prac:  Zakład Budownictwa Ogólnego Henryk Nowicki Ul. Harnasiów 3 71-018 Szczecin


Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://dobraszczecinska.pl/site/images/2015/remonty_drog/labedzia