Ulica Wąska Mierzyn – wzmocnienie nawierzchni frezem asfaltowym na odcinku 170mb

Koszt prac: 11.778,48 zł brutto zł

Wykonawca prac:  Zakład Budownictwa Ogólnego Henryk Nowicki Ul. Harnasiów 3 71-018 Szczecin