Ulica Krajobrazowa Dobra - udrożnienie drogi ul. Krajobrazowej w Dobrej na odcinku 250mb szer. 5m w zakres prac wchodzi Roboty ziemne z wywozem do 5km, wykonanie podbudowy gruzem frakcji 0/65 gr 15cm, wykonanie nawierzchni z frezu asfaltowego 0/32 gr 5cm.

Koszt prac: 61.653,75 zł brutto zł

Wykonawca prac:  Zakład Budownictwa Ogólnego Henryk Nowicki Ul. Harnasiów 3 71-018 Szczecin


  • dsc_0558
  • dsc_0561
  • dsc_0563