Ulica Na Świdwie: remont polegający na uzupełnieniu nawierzchni kruszywem na odcinku 950 mb

Wartość prac: 42.500 zł brutto

 

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://dobraszczecinska.pl/site/images/2014/droga_naswidwie