Nazwa zadania: przebudowa odcinka drogi Bezrzecze - Redlica

Wykonawca prac: PRD POL - DRÓG NOWOGARD S.A., ul. Górna 2/1, 72-200 Nowogard

Termin zakończenia prac: 30.08.2013r.

Wartość prac: 1 627 248,88 zł

Inwestycja jest dofinansowana w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - etap II, Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój.

Plac budowy przekazano w dniu 15 kwietnia 2013 r.

Zdjęcia przed rozpoczęciem prac:


Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://dobraszczecinska.pl/site/images/2013/bez-redl-przed

 

Zdjęcia w trakcie prac:

 

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://dobraszczecinska.pl/site/images/2013/bez-red-wtrakcie

 

Zdjęcia po zakończeniu prac:

 

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://dobraszczecinska.pl/site/images/2013/bezrzecze-redlica-po

 

Prace odebrano w dniu 13 września 2013 r.