10 lutego 2011r. podczas zebrania wiejskiego w Mierzynie uroczyście podpisana została umowa o roboty budowlane na na budowę szkoły z salą gimnastyczną w Mierzynie na działkach 269/19 i 269/20-etap I.

Od lat wyczekiwana inwestycja jaką jest budowa szkoły w Mierzynie stała się faktem - powiedziała Teresa Dera Wójt Gminy Dobra podpisując umowę z Wykonawcą.

Szkoła wraz z salą gimnastyczna powstanie na działkach nr 269/19 i 269/20 w Mierzynie u zbiegu ulic Długiej i Kolorowej. Wykonawca prac został wyłoniony w drodze przetargu i jest nim Firma PBO-GRINBUD Sp. z o. o z siedzibą przy ul. Bohaterów Warszawy 103 w Nowogardzie. Firma ta wybuduje szkołę wraz z salą gimnastyczną za 22.716.454,22 zł.

Umowę o roboty budowlane ze strony Gminy Dobra - Inwestora podpisała Wójt Teresa Dera, a ze strony Wykonawcy Marian Jeż Prokurent.

Dla upamiętnienia tej ważnej chwili podpisany został również protokół z uroczystego podpisania umowy.

Podpisali go przedstawiciele Wykonawcy:  Andrzej Januszonek - Prezes Zarządu i Marian Jeż - Prokurent.

Inwestora reprezentowali: Teresa Dera  - Wójt Gminy Dobra, Iwona Kacperska-Kufel - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Mierzynie, Radni: Władysława Gruszczyńska, Ewa Głowacka, Jerzy Stachowicz, Hann Suszczyńska, Wojciech Szlachcikowski, Grzegorz Śliwiński oraz Jan Głowacki Sołtys Sołectwa Mierzyn.

Protokoły z uroczystego podpisania umowy Wójt Teresa Dera przekazała Wykonawcy, Dyrektorowi PSP w Mierzynie oraz Sołtysowi Sołectwa Mierzyn.