Prace związane z budową kompleksu szkolnego w Mierzynie rozpoczęły się 12 kwietnia 2011r. Obecnie, na ukończeniu są już roboty budowlane przy betonowaniu podkładów, ław i ścian fundamentowych pod budynkami szkoły podstawowej i sali gimnastycznej. Rozpoczęto wykonanie instalacji podposadzkowych wodno-kanalizacyjnych pod budynkami sali i szkoły.

Powoli szkoła i sala wychodzą z gruntu. Wszystkie prace przebiegają planowo i zgodnie z harmonogramem. Planowany termin zakończenia I etapu w skład, którego wchodzi budowa szkoły podstawowej z sala gimnastyczną i zagospodarowaniem terenu to II kwartał 2013 r.