Od dnia 12 kwietnia 2011 r. trwają roboty budowlane przy budowie szkoły podstawowej z salą gimnastyczną w Mierzynie na działkach Nr 269/19 i 269/20, u zbiegu ulic Długiej i Kolorowej. Wykonawcą robót wyłonionym w przetargu nieograniczonym jest „PBO-GRINBUD” Spółka z o.o. z siedzibą w Nowogardzie. W chwili obecnej wykonywane są roboty ziemne polegające na zdjęciu zewnętrznej warstwy humusu, a następnym etapem będzie wykonywanie wykopów pod ławy fundamentowe.