Przetarg na budowę szkoły w Mierzynie ogłoszony

Budowa szkoły podstawowej z salą gimnastyczną i przedszkola w Mierzynie to długo oczekiwana inwestycja oświatowa Gminy Dobra. W dniu 16 września br. ogłoszony został przetarg na realizację tego zadania.

Inwestycja ta będzie realizowana na działkach nr 269/19 i 269/20 W Mierzynie ( pomiędzy ulicami Kolorową i Długą ) w dwóch etapach:

1)   etap I – obejmować będzie budowę szkoły podstawowej (przewidywana liczba uczniów ok. 600), sali gimnastycznej, kompleksu boisk oraz zagospodarowanie terenu szkoły. 
Przewidywany termin zakończenia - 30.03.2013 r.;

2)   etap II – obejmuje budowę przedszkola (przewidywana liczba dzieci ok. 225) wraz z zagospodarowaniem terenu przy przedszkolu.

Przewidywany termin realizacji - 30.11.2015 r.

Otwarcie przetargu nastąpi: 8 listopada 2010r. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dobra.

Firmy zainteresowane udziałem w przetargu zapraszamy na stronę: www.bip.dobraszczecinska.pl >>zakładka: zamówienia publiczne>>przetarg nieograniczony powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8

 

Wizualizacja nowej szkoły: