W dniu 4 listopada br. o godz. 16:00 odbyło się uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę sali gimnastycznej przy szkole w Bezrzeczu. Swoją obecnością uroczystość zaszczycili: Pan Cezary Atamańczuk Poseł na Sejm RP, Ks. dr Andrzej Posadzy Proboszcz Parafii rzymskokatolickiej p.w. NMP Matki Kościoła w Bezrzeczu, Pan Bartłomiej Miluch Przewodniczący Rady Gminy Dobra, Pani Magdalena Sierguć Przewodnicząca Rady Rodziców Publicznej Szkoły Podstawowej w Bezrzeczu, Pan Bogdan Andrusieczko Prezes Stargardzkiego Przedsiębiorstwa Budowlanego MARBUD Sp. z. o. o., Pani Halina Sromek Sołtys wsi Bezrzecze, kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych oraz wydziału Urzędu Gminy Dobra.

 

W uroczystości brali również udział uczniowie PSP w Bezrzeczu oraz mieszkańcy Gminy Dobra.

Uroczystość rozpoczęła Pani Teresa Dera Wójt Gminy Dobra przybliżając zebranym kolejne etapy realizacji inwestycji, począwszy od planów budowy sali gimnastycznej, przez rozpoczęcie prac projektowych, a skończywszy na wydaniu placu budowy wykonawcy prac. Następnie głos zabrała Pani Małgorzata Zielińska Dyrektor PSP w Bezrzeczu, która przedstawiła krótką historię szkoły.

Na pamiątkę tej wspaniałej uroczystości przygotowano dla potomnych Akt Erekcyjny.

 

Po odczytaniu akt erekcyjny podpisali: Pani Teresa Dera Wójt Gminy Dobra, Pan Bartłomiej Miluch Przewodniczący Rady Gminy Dobra, Ks. dr Andrzej Posadzy Proboszcz Parafii rzymskokatolickiej p.w. NMP Matki Kościoła w Bezrzeczu, Pani Małgorzata Zielińska Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Bezrzeczu, Pani Magdalena Sieruć Przewodnicząca Rady Rodziców Publicznej Szkoły Podstawowej w Bezrzeczu, Mateusz Atamańczuk Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego Publicznej Szkoły Podstawowej                w Bezrzeczu, Pani Halina Sromek Sołtys wsi Bezrzecze oraz Pan Bogdan Andrusieczko Wykonawca prac.

Następnie poświęcono akt erekcyjny oraz przedmioty, które zostały umieszczone w specjalnie przygotowanej tubie i wmurowano go w ścianę sali gimnastycznej.


Wmurowania aktu erekcyjnego dokonali: Pani Teresa Dera Wójt Gminy Dobra, Pan Cezary Atamańczuk Poseł na Sejm RP, Pan Bartłomiej Miluch Przewodniczący Rady Gminy Dobra, Pani Małgorzata Zielińska Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Bezrzeczu, Pani Irena Ziental Kierownik Wydziału ds. Komunalnych i Inwestycji UG Dobra, Pani Halina Sromek Sołtys wsi Bezrzecze, Pan Bogdan Andrusieczko Wykonawca prac oraz Pan Julian Bujak inspektor nadzoru.

Foto: Joanna Hrabska, Małgorzata Zielińska, Kacper Dąbrowski