Nazwa zadania: ułożenie płyt drogowych na ul. Dereszowej w m. Dobra

Wykonawca prac: KML Sp. z o.o., ul. Klonowica 5, 71-241 Szczecin
Odcinek ok. 190 mb, pomiędzy ułożonymi płytami.
Wartość prac: ok.: 167 000,00 zł

Zdjęcia przed rozpoczęciem prac:

Prace przekazano w dniu 23 marca 2012 r.

Zdjęcia w trakcie prac:

W dniu 16.04.2012r. zostały odebrane prace polegające na ułożeniu płyt drogowych na ul. Dereszowej w Dobrej.