Nazwa zadania: Łęgi, oświetlenie - działka drogowa 33/11

Wykonawca prac: Przedsiębiorstwo Usług Elektrycznych IREL

Termin wykonania: 30.11.2011r.

Wartość inwestycji: 36.777,00 zł

Po zakończeniu prac:

Prace odebrano w dniu 05.12.2011 r.