Kompleks sportowy Orlik wzbogacił się o nowe, drewniane ławki dla kibiców. Ustawione one zostały przy ogrodzeniu. Wykonawcą prac była Firma  „Cezary-Wyrób Palet” – Cezary Cimoszko  ul. Odzieżowa 30/16, 71-502 Szczecin. Koszt wykonania wyniósł 2.430 złotych brutto