Nazwa zadania: Montaż piłkochwytów na boisku Orlik 2012 w Dobrej


Wykonawca: Firma Prestige, Szczecin ul. Świerczewska 5

Koszt wykonania: 21 716 zł brutto

Termin wykonania: do 20 lipca 2009 roku

 

Zdjęcia w trakcie prac:

 

Zdjęcia po zakończeniu prac:

 

Prace odebrano w dniu 20 lipca 2009 roku.