W dniu 01.08.2008r. został przekazany plac budowy do realizacji inwestycji Budowa boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012” w Dobrej. Generalnym wykonawcą jest firma PRESTIGE Sp z oo z siedzibą w Szczecinie przy ul. Świerczewskiej 5. Inwestycja zlokalizowana jest przy ulicy Poziomkowej na dz. Nr ewid. 59/2 i 60 w Dobrej. Łączny koszt inwestycji wynosi 1.453 629,66 Inwestycja jest dofinansowana ze środków Ministerstwa Sportu w wysokości 333.000,00 zł i Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie w wysokości 333.000,00 zł.

W skład inwestycji wchodzą:

- Budowa boiska do gry w piłkę nożną o wymiarach pola gry 56,0 x 26,0 m (wymiar całkowity wraz z wybiegami – 62,0 x 30,0 m) – nawierzchnia z trawy syntetycznej z odwodnieniem.

- Budowa boiska wielofunkcyjnego o wymiarze całkowitym – 32,1 x 19,1 m z naniesionymi liniami pól do gier w koszykówkę i siatkówkę o nawierzchni poliuretanowej z odwodnieniem.

- Ustawienie budynku sanitarno – szatniowych o powierzchni zabudowy 83,1 m2 z podłączeniem do energii elektrycznej, wody, kanalizacji sanitarnej i odprowadzeniem wody deszczowej.

- Budowa drogi dojazdowej z miejscami parkingowymi.

- Budowa ogrodzenia boisk.

- Budowa oświetlenia boisk do gry w piłkę nożną i wielofunkcyjnego oraz drogi dojazdowej.

- Budowa przyłączy wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej do budynków sanitarno szatniowych.

Odbiór techniczny inwestycji przewidziany jest na dzień 24.04.2009r.

Przed rozpoczęciem inwestycji:
W trakcie inwestycji:
W trakcie układania sztucznej trawy: