Nazwa zadania -  „Stolec-budowa i zagospodarowanie boiska”

Wykonawca: „Cezary-Wyrób Palet” – Cezary Cimoszko  ul. Odzieżowa 30/16, 71-502 Szczecin
Koszt wykonania: 11.600  złotych  brutto
Termin wykonania: 30.10.2009 r