Nazwa zadania: Budowa parkingu wraz z chodnikiem do budynku biurowego oraz ogrodzenie terenu zaplecza Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrej

 

Wykonawca : Zakład Usługowo-Handlowy Zygmunt Staszak, ul. Kaliny 23/1, 71-118 Szczecin

Wartość inwestycji: 90.000,00 zł brutto

Termin realizacji: 60 dni od dnia przekazania placu budowy

Zdjęcia w trakcie  inwestycji: