Nazwa inwestycji: Dobra - Budowa oświetlenia ul. Stokrotki

Wykonawca: PKP Energetyka S.A. Zakład Pomorski ul. Czarneckiego 8, 70-221 Szczecin
Wartość inwestycji: 46.999,99 zł brutto
Termin realizacji: 30.11.2009r.

 

Zdjęcia przed rozpoczęciem prac:

Zdjęcia w trakcie:

Zdjęcia po zakończeniu: