Nazwa inwestycji: Mierzyn - Budowa oświetlenia ul. Brzozowa

Wykonawca: PKP Energetyka S.A. Zakład Pomorski ul. Czarneckiego 8, 70-221 Szczecin
Wartość inwestycji: 59.957,55 zł brutto
Termin realizacji: 23.11.2009r.

 

Zdjęcia przed rozpoczęciem prac:

Zdjęcia w trakcie prac:

Zdjęcia po zakończeniu prac: