Nazwa zadania:
 
" Budowa chodnika w m. Mierzyn od Kuby do granic miejscowości w kierunku Szczecina"
 
Przed rozpoczęciem inwestycji:
 
 
Pierwszy etap prac został odebrany 9.01.2009r.
Długość wybudowanego odcina chodnika: 613 m,
Wartość inwestycji: 361 000,00 zł