1. W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września 2012, świadczenia rodzinne przysługujące za miesiąc listopad wypłaca się do dnia 30 listopada 2012 r.
2. W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami od dnia 1 października do dnia 30 listopada 2012, świadczenia rodzinne przysługujące za miesiąc listopad  wypłaca się do dnia 31 grudnia 2012  r.

Termin przyjmowania wniosków na nowy okres zasiłkowy rozpoczyna się 01.09.2012r.
Wnioski należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Graniczna 24A – Świadczenia Rodzinne (wejście od Apteki).

Pytania proszę kierować pod nr tel. 91 311 38 10.

Kierownik OPS
Krystyna Ryszkiewicz